Společnost IDPS s.r.o. uzavřela Smlouvy o dílo na další investici Města Ivančice - Oprava stávajících dešťových kanalizací v Budkovicích a Řeznovicích+Hrubšicích. Předpoklad zahájení prací 05/2019.

 

NAŠE SLUŽBY