• Investor: Obec Drnovice
  • Název projektu: Intenzifikace ČOV Drnovice
  • Cena díla: 35,8 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021 – 2022
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + ARKO TECHNOLOGY, a.s.
 
  • Investor: Obec Drnovice
  • Název projektu: Intenzifikace ČOV Drnovice
  • Cena díla: 35,8 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021 – 2022
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Společnost IDPS s.r.o. dokončila realizaci projektu Intenzifikace ČOV Drnovice, jehož cílem bylo zvýšení kapacity stávající čistírny odpadních vod. Ve východní části areálu ČOV vznikl nový objekt aktivační a dosazovacích nádrží, stávající budova ČOV prošla kompletní rekonstrukcí.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY