I přes zvýšenou hladinu řeky Jihlavy se nám podařilo provést výkop ve složitých základových poměrech (zvodnělé štěrkopískové podloží v těsné blízkosti řeky) a osazení ČS 01 v Řeznovicích. 

 

3. 4. 2019

I přes zvýšenou hladinu řeky Jihlavy se nám podařilo provést výkop ve složitých základových poměrech (zvodnělé štěrkopískové podloží v těsné blízkosti řeky) a osazení ČS 01 v Řeznovicích. Jedná se o ŽB prefabrikovanou ČS průměru 2,5 m  a hloubce 5 m. Pokračujeme ve výstavbě kanalizačních stok a přípojek.

 

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY