Splašková kanalizace Budkovice - pokračujeme s výstavbou kanalizačních stok a přípojek v místních komunikacích. Zahájili jsme práce na hlavní stoce A v krajské komunikaci.

 

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY