10.05.2023

Společnost IDPS s.r.o ve sdružení se společností EVT Stavby s.r.o. dokončila projekt "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší".

Jednalo se o rekonstrukci ulic Olší A, Olší B, Vřesová a Franzová v Brně. Součástí projektu byla výstavba splaškové a dešťové kanalizace, dále výstavba vodovodu a místních komunikací. Následně bylo provedeno odvodnění místních komunikací do vsakovacího průlehu a výsadba zeleně.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY