24. 9. 2020

Společně jsme v rámci podzimního výjezdního zasedání vyrazili na cyklovýlet do okolí Telče a současně jsme tak oslavili tři roky fungování společnosti.


NAŠE SLUŽBY