• Investor: Moravská galerie v Brně
  • Název projektu:Přístavba depozitární budovy "Moravské galerie v Brně"
  • Cena díla:  147 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 05/2023-08/2024
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. x POHL CZ, a.s. x IM Development s.r.o.
 
  • Investor: Moravská galerie v Brně
  • Název projektu: Přístavba depozitární budovy "Moravské galerie v Brně"
  • Cena díla: 147 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 05/2023-08/2024
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. x POHL CZ, a.s. x IM Development s.r.o.

Nový objekt depozitáře je přístavbou stávajícího objektu Moravské galerie, má obdélníkový půdorys o rozměrech cca 23 x 34,5metru.

Objekt je třípodlažní, s výrazně ustupujícím čtvrtým podlažím, které slouží jako technické zázemí objektu se strojovnami, kotelnou a elektro rozvodnami. Celková výška stavby je cca 16,6 metru. Objekt je zastřešen plochou střechou, takže hlavní objem stavby tvarově vytváří čistý kvádr. V kontextu s funkcí objektu a charakterem lokality jsou ztvárněny i fasády. Fasády jsou koncepčně utvářeny především vlastní dispozicí. Zatímco části fasád, které skrývají depozitní prostory, jsou plné, hmotné, s minimem stavebních otvorů, vstupní část a navazující třípodlažní návštěvnická hala je transparentní celoplošně prosklená.

 

vizualizace

vizualizace


NAŠE SLUŽBY