• Investor: Společnost pro Bakešův pavilon (UNISTAV CONSTRUCTION a.s. + OHL ŽS, a.s.)
  • Název projektu: MOÚ Brno - rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu
  • Cena díla: 9,2 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2019 – 2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.
 
  • Investor: Společnost pro Bakešův pavilon (UNISTAV CONSTRUCTION a.s. + OHL ŽS, a.s.)
  • Název projektu: MOÚ Brno - rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu
  • Cena díla: 9,2 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2019 – 2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

Společnost IDPS s.r.o. realizovala v období 2019 - 2020 pro Masarykův onkologický ústav se sídlem na Žlutém kopci v Brně rekonstrukci a dostavbu šikmých i plochých střech. 

NAŠE SLUŽBY