17. 9. 2019

Ve Šlapanicích u Brna jsme v srpnu zahájili práce na rozšíření kapacit zázemí základní školy. Na stavbě jsme dokončili vrtání mikropilot a nyní probíhá kopání rýh pro základové pasy. Následně přijde na řadu realizace podkladních betonů, osazení roznášecí desky na mikropiloty, armování, bednění a betonáž základových pasů. Stavba bude dokončena v srpnu 2020.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY