11.03.2024

V rámci projektu BIOPHARMA HUB MU proběhlo v areálu stavby dne 11.3.2024 slavnostní poklepání základního kamene k realizaci stavby. Strategický projekt Masarykovy univerzity vyzdvihl zásadní roli projektu v oblastech vzdělávání, vědy a výzkumu, farmacie, molekulární biologie a dalších biotechnologických oborů. Této akce se s ohledem na její důležitost zúčastnili i zástupci vlády, kraje a města Brna, a to pan premiér Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D, LL.M., ministr školství doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Za Masarykovu univerzitu vystoupil pan rektor prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. Slavnostní akce se samozřejmě zúčastnili i zástupci realizačních firem sdružených ve společnosti „IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“ a další pozvaní hosté.

 

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY