• Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR + Statutární město Brno
  • Název projektu: I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí – demolice Provazníkova 75, 73, 71, 69, 67, 65, 63 a 61
  • Cena díla: 5,9 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 10/2019 - 01/2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.
 
  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR + Statutární město Brno
  • Název projektu: I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí – demolice Provazníkova 75, 73, 71, 69, 67, 65, 63 a 61
  • Cena díla: 5,9 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 10/2019 - 01/2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

V rámci projektu Velký městský okruh Brno realizovala společnost IDPS s.r.o. již podruhé demolice na ulici Provazníkova. VMO Tomkovo náměstí navazující na Husovický tunel bude jednou z plánovaných mimoúrovňových křižovatek, která doplní severní část městského okruhu a výrazně odlehčí dopravě v centru Brna..

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY