• Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Název projektu: I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí – demolice domů Provazníkova 77 a 79
  • Cena díla: 2,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 07/2018 – 09/2018
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.
 
  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Název projektu: I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí – demolice domů Provazníkova 77 a 79
  • Cena díla: 2,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 07/2018 – 09/2018
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

V roce 2018 se společnost IDPS s.r.o. poprvé zapojila do projektu Velký městský okruh Brno demolicí domů na ulici Provazníkova, kde bude v příštích letech vybudována jedna z mimoúrovňových křižovatek severní části městského okruhu.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY