16. 11. 2020

Společnost IDPS s.r.o. realizuje v obci Budkovice na Ivančicku celkovou rekonstrukci krajské komunikace III/15253 v návaznosti na výstavbu splaškové a opravu dešťové kanalizace v obci. Stavba bude realizována v období podzim - zima roku 2020 ve spolupráci s COLAS cz, a.s.

NAŠE SLUŽBY