Na podzim roku 2023 byla zkolaudována stavba "Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno". 

Nově zrekonstruované vnitřní prostory již slouží jako inkubátory pro začínající firmy. Kulturní i business akce se těší novým rozlehlým sálům v kongresovém patře. Technicky největší výzvou této stavby byla předsazená ocelová konstrukce, do které byly vkládány prefabrikáty sklobetonových panelů - vitální roli hrála přesnost osazení. Mezi ovlivňující faktory bylo nutné zahrnout výškové odchylky skeletové konstrukce vlivem sedání objektu, dodržení otvorů s požadovanou spárou pro vložení prefabrikovaných dílců luxfer a nejdůležitější – dodržení umístění vnějších oken, které se systémem „kastlových“ oken otevírají do vnitřních oken s tolerancí jednoho centimetru. Takové hodnoty bylo výzvou dodržet u objektu s délkou strany fasády 50 m.

 

NAŠE SLUŽBY