12.10.2022

Společnost IDPS s.r.o. realizuje v obci Lužice přístavbu a rekonstrukci mateřské školy.

V rekonstruované části objektu byly provedeny nové keramické obklady a dlažby, podlahy z marmolea. Proběhla kompletní výměna rozvodů silnoproudu a slaboproudu, zdravotně technické instalace a VZT. Ve všech třídách byly osazeny rekuperační jednotky, které s venkovními slunolamy zajistí komfortní teplotu v každém ročním období.

V přistavované části objektu byla vybudována nová kuchyně včetně nového gastro vybavení.

NAŠE SLUŽBY