• Investor: Obec Lužice
  • Název projektu: Přístavba kuchyně a stavební úpravy MŠ Lužice
  • Cena díla:  38 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021-2022
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. x Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
 
  • Investor: Obec Lužice 
  • Název projektu: Přístavba kuchyně a stavební úpravy MŠ Lužice
  • Cena díla: 38 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021-2022
  • Zhotovitel: IDPS x NAVRÁTIL – Lužice

Společnost IDPS s.r.o. realizovala přístavbu kuchyně a stavební úpravy MŠ v obci Lužice.  Jednalo se o dvoupodlažní přístavbu kuchyně ke stávajícímu objektu MŠ. 

Po vybudování novostavby kuchyně byla stávající kuchyně v objektu MŠ přestavěna na novou třídu pro děti včetně příslušného zázemí. Součástí projektu byly i přeložky dotčených inženýrských sítí, nové zpevněné plochy a oplocení areálu. 

Zdroj vizualizace: projektová dokumentace vypracovaná společností PROST Hodonín s.r.o.

NAŠE SLUŽBY