• Investor: Obec Lužice
  • Název projektu: Stavební úpravy, půdní vestavba a přístavba základní školy Lužice
  • Cena díla: 124 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 02/2024 – 06/2025
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. x POHL CZ a.s.
 
  • Investor: Obec Lužice
  • Název projektu: "Stavební úpravy, půdní vestavba a přístavba základní školy Lužice"
  • Cena díla: 124 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 02/2024-06/2025
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. x POHL cz a.s.

V březnu 2024 byla zahájena kompletní rekonstrukce Základní školy v obci Lužice u Hodonína. 

Všechny budovy školy budou nejen rekonstruovány, ale také modernizovány na standarty vyučování poplatné dnešní době. Rozšíření ploch pro výuku, zázemí školy a speciálních učeben je navrženo půdními vestavbami do podkroví střech, které jsou celé demontovány a provedeny nově. V rámci realizace má být rovněž provedena přístavba a vestavba výdejny jídla a výstavba nového objektu shromažďovacího prostoru auly. K zajištění energetických úspor je celý objekt zateplen a na střechách se plánuje osazení FTV panelů.

Nyní je již na nás, jako zhotoviteli, aby celá stavba byla dokončena včas a v kvalitě, kterou objednatel očekává. Termín dokončení stavby je naplánován tak, aby mohla být v nově rekonstruovaných objektech zahájena výuka na podzim roku 2025.

 

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY