25.03.2024

Ve čtvrtek 21. 03. 2024 byla slavnostním poklepem zahájena kompletní rekonstrukce Základní školy v obci Lužice u Hodonína. Z hlediska obce Lužice se jedná o velmi významnou investiční akci.

Všechny budovy školy budou nejen rekonstruovány, ale také modernizovány na standarty vyučování poplatné dnešní době. Rozšíření ploch pro výuku, zázemí školy a speciálních učeben je navrženo půdními vestavbami do podkroví střech, které jsou celé demontovány a provedeny nově. V rámci realizace má být rovněž provedena přístavba a vestavba výdejny jídla a výstavba nového objektu shromažďovacího prostoru auly. K zajištění energetických úspor je celý objekt zateplen a na střechách se plánuje osazení FTV panelů. Nyní je již na nás, jako zhotoviteli, aby celá stavba byla dokončena včas a v kvalitě, kterou Objednatel očekává. Termín dokončení stavby je naplánován tak, aby mohla být v nově rekonstruovaných objektech zahájena výuka na podzim roku 2025.

 

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY