21. 5. 2021

Společnost IDPS s.r.o. realizuje stavební úpravy a přístavbu Základní a mateřské školy v obci Březina, která se nachází severovýchodně od Brna.

Začátkem měsíce května byly dokončeny stavební práce na objektu SO02 – přístavba mateřské školy. Následně byla  provedena kolaudace a předání díla investorovi. V tuto chvíli probíhá montáž nábytku a vybavení. Po přestěhování MŠ ze stávající budovy do nových prostor bude předáno 1.NP k rekonstrukci, kterou společnost IDPS s.r.o. taktéž realizuje. Po dokončení bude stávající budova nadále sloužit pro první stupeň ZŠ.

NAŠE SLUŽBY