• Investor: Obec Březina
  • Název projektu: Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v obci Březina II
  • Cena díla: 19,6 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020-2021
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s.
 
  • Investor: Obec Březina
  • Název projektu: Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v obci Březina II
  • Cena díla: 19,6 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020-2021
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s.

Společnost IDPS s.r.o. dokončila na podzim roku 2021 stavební úpravy a přístavbu Základní a mateřské školy v obci Březina, která se nachází severovýchodně od Brna. Díky přístavbě byla navýšena kapacita žáků základní školy a vznikla dvě nová oddělení mateřské školy nově s bezbariérovým přístupem. 

NAŠE SLUŽBY