3. 9. 2021

Společnost IDPS realizuje v obci Březina projekt rekonstrukce a přístavby základní a mateřské školy. Koncem měsíce srpna byly dokončeny stavební práce na rekonstruovaném objektu SOO3 Základní škola. Nově byly vybudovány učebny, šatny, zázemí pro kuchyni a sociální místnosti.

NAŠE SLUŽBY