• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby

Společnost IDPS s.r.o. realizuje pozemní stavby v Brně a Jihomoravském kraji, jedná se zejména o projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci občanských, bytových a komerčních objektů. 

Přístavba kuchyně a stavební úpravy MŠ Lužice

Pozemní stavby
  • Investor: Obec Lužice
  • Název projektu: Přístavba kuchyně a stavební úpravy MŠ Lužice
  • Cena díla:  38 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021-2022
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Nadstavba administrativního objektu SAKO BRNO

Pozemní stavby
  • Investor: SAKO Brno, a.s.
  • Název projektu: Nadstavba administrativního objektu SAKO BRNO, a.s. Černovická 15
  • Cena díla: 49 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021-2022
  • Zhotovitel: IDPS x POHL x UNISTAV – SAKO Brno

NAŠE SLUŽBY