• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby

Společnost IDPS s.r.o. realizuje inženýrské stavby v Brně a Jihomoravském kraji, především se věnuje výstavbě kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod.

Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší

Inženýrské stavby
 • Investor: Statutární město Brno
 • Název projektu: Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší
 • Cena díla: 76,5 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: březen 2022 – říjen 2022
 • Zhotovitel: IDPS + EVT – Olší

Lukovany - kanalizace a ČOV

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
 • Název projektu: Lukovany – kanalizace a ČOV
 • Cena díla: 127,5 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2022 – 2024
 • Zhotovitel: „IDPS + VHS Lukovany“

Intenzifikace ČOV Drnovice

Inženýrské stavby
 • Investor: Obec Drnovice
 • Název projektu: Intenzifikace ČOV Drnovice
 • Cena díla: 35,8 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2021 – 2022
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Odkanalizování obce Nová Ves

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
 • Název projektu: Odkanalizování obce Nová Ves
 • Cena díla: 72,9 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2021 – 2022
 • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o.

Kanalizace a ČOV Ketkovice

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
 • Název projektu: Kanalizace a ČOV Ketkovice
 • Cena díla: 64,8 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2021 – 2022
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s. + POHL cz, a.s.

NAŠE SLUŽBY