• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby

Společnost IDPS s.r.o. realizuje pozemní stavby v Brně a Jihomoravském kraji, jedná se zejména o projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci občanských, bytových a komerčních objektů. V roce 2020 bude dokončen významný projekt výstavby Komplexního simulačního centra MU II pro Masarykovu univerzitu v Brně, kde je společnost IDPS s.r.o. generálním dodavatelem.

Základní a mateřská škola Březina

Pozemní stavby
  • Investor: Obec Březina
  • Název projektu: Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v obci Březina II
  • Cena díla: 19,6 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2020-2021
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s.

NAŠE SLUŽBY