• Investor: Statutární město Brno
  • Název projektu: Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší
  • Cena díla: 76,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: březen 2022 – říjen 2022
  • Zhotovitel: IDPS + EVT – Olší
 
  • Investor: Statutární město Brno
  • Název projektu: Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší
  • Cena díla: 76,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: březen 2022 – říjen 2022
  • Zhotovitel: „IDPS x EVT – Olší“

Společnost IDPS s.r.o. zahájila realizaci projektu Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší.

V Brně Maloměřicích, u řeky Svitavy v ulicích Olší, Vřesová a Franzova bude provedena rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu, včetně přípojek pro stávající nemovitosti a následné rekonstrukce povrchů. Účelem stavby sítí je především zlepšení zásobování pitnou vodou a likvidace splaškových a dešťových vod v ulicích Olší, Vřesová a Franzova. Realizací stavby dojde ke zlepšení komfortu užívání stávajících rodinných domů i ke zlepšení životního prostředí. 


NAŠE SLUŽBY