• Investor: Statutární město Brno
  • Název projektu: Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší
  • Cena díla: 76,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: březen 2022 – duben 2023
  • Zhotovitel: IDPS + EVT – Olší
 
  • Investor: Statutární město Brno
  • Název projektu: Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší
  • Cena díla: 76,5 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: březen 2022 – duben 2023
  • Zhotovitel: „IDPS x EVT – Olší“

Společnost IDPS s.r.o. dokončila projekt "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší".

V Brně Maloměřicích, u řeky Svitavy v ulicích Olší, Vřesová a Franzova byla provedena rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu, včetně přípojek pro stávající nemovitosti a následná rekonstrukce místních komunikací. Účelem stavby sítí bylo především zlepšení zásobování pitnou vodou, likvidace splaškových a dešťových vod,  zlepšení komfortu stávajících rodinných domů i životního prostředí. 

NAŠE SLUŽBY