15. 1. 2020

Na stavbě ČOV Radostice bylo dokončeno založení sdruženého objektu aktivační a dosazovací nádrže ve složitých základových poměrech. Je provedena základová deska a pokračují práce na monolitických stěnách na tomto objektu. Dále byly dokončeny dva menší monolitické objekty – lapák štěrku a odlehčovací komora.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY