26. 5. 2020

Práce na stavbě čistírny odpadních vod v obci Radostice stále pokračují. Byly dokončeny kompletní železobetonové konstrukce aktivační i dosazovací nádrže, čerpací stanice, lapáku písku, lapáku štěrku a odlehčovací komory. V objektech byly zhotoveny rozvody vzduchu pro technologie a současně již byl osazen aerační systém. Byly dokončeny objekty provozní budovy a skladu a do areálu byly přivedeny nové přípojky vodovodu a nízkého napětí. Nyní se pracuje na výustním objektu a vnitřních rozvodech nízkého napětí.

NAŠE SLUŽBY