3. 7. 2020

Na stavbě čistírny odpadních vod, kterou realizuje společnost IDPS s.r.o. v obci Radostice, byly v tomto týdnu úspěšně provedeny komplexní zkoušky. Testovány byly všechny mechanické i elektrické části ČOV. Během 72 hodin provozu byly nastaveny hladiny v nádržích a intervaly spouštění čerpadel a dále proběhly kontroly čidel a Parshallova žlabu. Od 7. 7. 2020 bude zahájen zkušební provoz první etapy intenzifikace ČOV.

NAŠE SLUŽBY