• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby

Společnost IDPS s.r.o. realizuje inženýrské stavby v Brně a Jihomoravském kraji, především se věnuje výstavbě kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod.

Lukovany - kanalizace a ČOV

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
 • Název projektu: Lukovany – kanalizace a ČOV
 • Cena díla: 127,5 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2022 – 2024
 • Zhotovitel: „IDPS x VHS Lukovany“

Intenzifikace ČOV Drnovice

Inženýrské stavby
 • Investor: Obec Drnovice
 • Název projektu: Intenzifikace ČOV Drnovice
 • Cena díla: 35,8 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2021 – 2022
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Odkanalizování obce Nová Ves

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
 • Název projektu: Odkanalizování obce Nová Ves
 • Cena díla: 72,9 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2021 – 2022
 • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o.

Kanalizace a ČOV Ketkovice

Inženýrské stavby
 • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
 • Název projektu: Kanalizace a ČOV Ketkovice
 • Cena díla: 64,8 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2021 – 2022
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s. + POHL cz, a.s.

Kanalizace a ČOV v obci Senorady

Inženýrské stavby
 • Investor: Obec Senorady
 • Název projektu: Kanalizace a ČOV v obci Senorady
 • Cena díla: 69 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2020 – 2021
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.

NAŠE SLUŽBY