• Investor: SAKO Brno, a.s.
  • Název projektu: Nadstavba administrativního objektu SAKO BRNO, a.s. Černovická 15
  • Cena díla: 49 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021-2022
  • Zhotovitel: IDPS x POHL x UNISTAV – SAKO Brno
 
  • Investor: SAKO Brno, a.s.
  • Název projektu: Nadstavba administrativního objektu SAKO BRNO, a.s. Černovická 15
  • Cena díla: 49 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2021-2022
  • Zhotovitel: IDPS x POHL x UNISTAV – SAKO Brno

Objekty výstavby se nachází v areálu firmy Sako a.s. na ulici Černovická, Brno Komárov. Byly zde provedeny veškeré stavební úpravy a celková rekonstrukce administrativního objektu, objektu šaten a parkoviště.

SO 001 Administrativa - byla provedena nástavba jednoho podlaží. Objekt slouží jako zázemí pro vedení firmy. Nástavba je navržena z lehké montované ocelové konstrukce v obvodových stěnách se zateplením a opláštěná fasádními sendvičovými panely s jádrem z minerální vlny, barva panelů je stříbrná šedá. Vnitřní stěny jsou taktéž z lehké montované ocelové konstrukce. Osy okenních otvorů navazují na řešení stávajícího objektu. Pojetí architektury nástavby zdůrazňuje význam objektu vedení a administrativy v areálu. Vstup do objektu je zvýrazněn jeho zastřešením. Omítka byla opatřena fasádním nátěrem bílé barvy.

SO 002 Objekt šaten - byla provedena nástavba dvou podlaží. Objekt slouží pouze zaměstnancům svozu. Nástavba je navržena jako zděná konstrukce se stropy z předpjatých panelů, jak je tomu u stávajícího objektu. Fasáda nástavby bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem s EPS, tenkovrstvou omítkou šedé barvy a lehkou zavěšenou pohledovou konstrukcí z tahokovu z pozinkovaného plechu. Osy okenních otvorů navazují na řešení stávajícího objektu. Při vstupu do objektu byla provedena nosná ocelová konstrukce výtahu opláštěná zateplenými sendvičovými panely v barvě stříbrné šedé. Vstup do objektu je zvýrazněn jeho zastřešením. 

NAŠE SLUŽBY