23.06.2023

Společnost IDPS s.r.o. dokončila další etapu pro SAKO Brno, a.s..

Jednalo se o rekonstrukci 1NP a 2NP objektu šaten. Tato patra nebyla součástí první etapy. Druhé patro kopíruje předchozí patra, pouze v 1NP došlo k drobným změnám. Stavbu se podařilo předat v domluveném termínu a nyní je již plně využívaná uživateli.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY