01.04. 2022

V rámci projektu Nadstavba administrativního objektu SAKO BRNO došlo na přelomu roku k dokončení objektu SO 001. Objekt SO 001 funguje převážně jako administrativní objekt, který uživatel začíná pomalu využívat. Nástavba z lehkých ocelových prvků má finální obvodový plášť zhotoven z panelu TRIMO. 

V současné době probíhají práce na objektu SO 002. V předešlém měsíci došlo k odstranění a bourání krovu a podkrovní části tohoto objektu a v současné době probíhá betonáž železobetonových věnců v úrovni stropu 2NP.
V další fázi dojde k vyzdění 3NP z pórobetonových tvárnic značky PORFIX a zhotovení stropní konstrukce z panelů SPIROLL.

Výstavba SO 002 jde v současné době podle schváleného harmonogramu a stavba dělá vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY