25. 04. 2023

V současné době probíhá rekonstrukce 1. NP a 2. NP budovy SAKO, které nebyly součástí předešlé etapy výstavby.
Obě patra v podstatě kopírují již nově vybudovaná patra 3NP a 4NP. Dále pak probíhají opravy zpevněných ploch v okolí budovy šaten na přání investora. Plánované dokončení rekonstrukce je konec května.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY