• Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR + Statutární město Přerov
  • Název projektu: D1 0136 Říkovice-Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice
  • Cena díla:  42 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2022-2023
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. x INSTA CZ s.r.o. x POHL cz, a.s.
 
  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR + Statutární město Přerov
  • Název projektu: "D1 0136 Říkovice-Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice"
  • Cena díla: 42 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 04/2022-04/2023
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. x INSTA CZ s.r.o. x POHL cz, a.s.

Společnost IDPS s.r.o. začala na jaře 2022 realizovat projekt "D1 0136 Říkovice-Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice". Projekt byl ukončen v létě 2023, kdy proběhlo slavnostní otevření areálu.

Hlavním objektem je dvoupodlažní objekt s krytou pergolou, který slouží jako šatny, fitness a sociální a technické zázemí pro sportovní a kulturní aktivity. Dalším objektem je jednopodlažní objekt šaten, sociálního a technického zázemí pro sportovní hřiště.

V areálu je zbudováno nové tenisové hřiště a hřiště pro házenou a malou kopanou. Dále je součástí zpevněných ploch i dráha pro hasičské sporty. Pro kulturní aktivity je zde taneční parket, posezení a altán pro účinkující. Součástí areálu jsou i parkovací stání, zpevněné plochy, sadovnické úpravy a dětské hřiště.

NAŠE SLUŽBY