19.06.2023

"D1 0136 Říkovice-Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice"

Stavba sportovního areálu v Přerově v místní části Dluhonice je konečně dokončena. A to včetně osazení a dodání veškerých herních prvků hřiště pro děti. Pro dospělé návštěvníky a sportovce je připraveno hřiště pro házenou a malou kopanou a tenisový kurt s umělým povrchem. Součástí areálu je rovněž zázemí v podobě šaten, sprch, skladů a místnosti pro rozhodčí. V jednom z objektů bude plně vybavená posilovna, rovněž se zázemím pro cvičící. Pro širší veřejnost a pořádání větších akcí je připraven taneční parket, altán pro případné účinkující a plocha, kterou je možné vybavit přenosnými stoly a lavicemi pro diváky. V neposlední řadě bylo myšleno i na hasičský sport, pro který je připravena dráha pro pořádání jejich napínavých závodů. Bylo pamatováno i na možnost občerstvení při pořádání větších akcí a proto je v objektu šaten zřízen malý bufet, kde si návštěvníci mohou dopřát malého občerstvení.

Aby mohli první návštěvníci areál začít plně využívat, chybí již jen poslední krok a to zajištění kolaudačního souhlasu.

Tyto prohlídky již probíhají a v nejbližších týdnech se již všichni netrpěliví návštěvníci slavnostního otevření areálu konečně dočkají.

Snad budou spokojeni a k tomu jim přejeme heslem „Sportu zdar“.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY