• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby


Kongresové centrum: Stavba Jihomoravského kraje 2023

Novinky a aktuality

Rekonstrukce ZŠ Lužice

Novinky a aktuality

ZŠ LUŽICE: Slavnostní zahájení projektu

Novinky a aktuality

BIOPHARMA: Slavnostní poklepání základního kamene

Novinky a aktuality

Lukovany - Kanalizace a ČOV

Novinky a aktuality

Podporujeme Diecézní charitu Brno

Novinky a aktuality

Oddílná kanalizace Babice u Rosic

Novinky a aktuality

Kongresové centrum: Dokončení projektu

Novinky a aktuality

PF 2024

Novinky a aktuality

MUNI BioPharma Hub

Novinky a aktuality

Kongresové centrum: Blížíme se do finále

Novinky a aktuality

Dluhonice: Slavnostní otevření areálu

Novinky a aktuality

Jak pokračuje Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra v Brně...

Novinky a aktuality

SAKO: Rekonstrukce 1.NP a 2.NP dokončena

Novinky a aktuality

Dluhonice: Dokončení projektu

Novinky a aktuality

Lukovany: Jak probíhá realizace projektu

Novinky a aktuality

Finální úpravy sportovního areálu v Dluhonicích

Novinky a aktuality

Břeclav, nábřeží Komenského - Oprava kanalizace a vodovodu

Novinky a aktuality

Kanalizace a ČOV Rohozec

Novinky a aktuality

Podpořili jsme soutěž

Novinky a aktuality

OLŠÍ: Dokončení projektu

Novinky a aktuality

Kongresové centrum: Jak pokračujeme

Novinky a aktuality

Zahájení projektu Přístavba depozitární budovy "Moravské galerie v Brně"

Novinky a aktuality

Sako: Oprava vnitřních prostor 1. a 2. NP

Novinky a aktuality

Probíhající práce v rámci projektu Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice

Novinky a aktuality

Podporujeme Městské divadlo Brno

Novinky a aktuality

Podporujeme Klub svobodných matek

Novinky a aktuality

Podporujeme nadaci Dobrý anděl

Novinky a aktuality

PF 2023

Novinky a aktuality

MŠ Lužice: Dokončení projektu

Novinky a aktuality

SAKO: Stavba dokončena

Novinky a aktuality

Nová Ves: Dokončení projektu

Novinky a aktuality

Ketkovice: Dokončení projektu

Novinky a aktuality

Výjezdní zasedání v Lednici 2022

Novinky a aktuality

Intenzifikace ČOV Drnovice: stavba dokončena

Novinky a aktuality

MŠ Lužice: Jak pokračuje stavba

Novinky a aktuality

Kongresové centrum: Zahájení projektu

Novinky a aktuality

Regata Chorvatsko

Novinky a aktuality

Zahájení projektu "D1 0136 Říkovice-Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice"

Novinky a aktuality

Lávka přes řeku Oslavu „K Dědičné štole“ dokončena

Novinky a aktuality

"Kanalizace a ČOV v obci Senorady" - Dokončení výstavby

Novinky a aktuality

SIMU: Slavnostní otevření

Novinky a aktuality

OLŠÍ: Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší

Novinky a aktuality

SAKO: Dokončení objektu SO 001 Administrativní budova

Novinky a aktuality

Fast Job Days 2022

Novinky a aktuality

Ketkovice: Bezvýkopová technologie - protlak

Novinky a aktuality

Podpora Ukrajiny

Novinky a aktuality

OLŠÍ: Zahájení projektu Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší

Novinky a aktuality

Kanalizace a ČOV Lukovany

Novinky a aktuality

PF 2022

Novinky a aktuality

SAKO: Nadstavba a rekonstrukce administrativního objektu

Novinky a aktuality

Podporujeme nadaci Dobrý anděl

Novinky a aktuality

Nová Ves: Osazení šachty čerpací stanice

Novinky a aktuality

Podporujeme Klub svobodných matek

Novinky a aktuality

MŠ Lužice: Zahájení projektu

Novinky a aktuality

Dokončení projektu ZŠ a MŠ Březina

Novinky a aktuality

Dokončení výstavby vodojemu v rámci projektu "Šlapanicko - posílení skupinového vodovodu"

Novinky a aktuality

SIMU: Titul Stavba Jihomoravského kraje 2020

Novinky a aktuality

SIMU: Ocenění Stavba roku 2021

Novinky a aktuality

Podzimní výjezdní zasedání v Lednici

Novinky a aktuality

Zahájení výstavby lávky přes řeku Oslavu

Novinky a aktuality

Dokončení rekonstrukce objektu základní školy v obci Březina

Novinky a aktuality

Intenzifikace ČOV Drnovice: zahájení stavebních prací

Novinky a aktuality

Intenzifikace ČOV Radostice: stavba dokončena

Novinky a aktuality

Pluhování, výstavba výtlaku kanalizace z Nové Vsi

Novinky a aktuality

ZŠ a MŠ Březina: dokončení přístavby

Novinky a aktuality

SAKO: Realizujeme nadstavbu administrativní budovy SAKO BRNO

Novinky a aktuality

Krajská komunikace Budkovice: dokončení výstavby

Novinky a aktuality

On-line veletrh pracovních příležitostí FAST Job Week 2021

Novinky a aktuality

Čistíme okolí řeky Oslavy

Novinky a aktuality

SIMU: Dokončena výstavba simulačního centra pro mediky z Masarykovy univerzity

Novinky a aktuality

ZŠ a MŠ Březina: dokončovací práce v interiéru

Novinky a aktuality

Zahájení výstavby kanalizace a ČOV v Senoradech

Novinky a aktuality

PF 2021

Novinky a aktuality

Výstavba krajské komunikace v Budkovicích

Novinky a aktuality

Pluhování, výstavba vodovodního řadu Kobylnice

Novinky a aktuality

Zahájení výuky mediků v SIMU

Novinky a aktuality

Podzimní výjezdní zasedání v Telči

Novinky a aktuality

ZŠ a MŠ Březina: dokončení hrubé stavby

Novinky a aktuality

Dokončení přístavby ZŠ Šlapanice

Novinky a aktuality

SIMU v České televizi

Novinky a aktuality

ČOV Radostice: zahájení zkušebního provozu

Novinky a aktuality

Místní komunikace Budkovice: realizace asfaltové konstrukční vrstvy

Novinky a aktuality

SIMU v Lidových novinách

Novinky a aktuality

ČOV Radostice: práce pokračují

Novinky a aktuality

Základní a mateřská škola Březina

Novinky a aktuality

Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu

Novinky a aktuality

IDPS na dni pracovních příležitostí Fakulty stavební

Novinky a aktuality

Bourací práce pro přípravu VMO Tomkovo náměstí dokončeny

Novinky a aktuality

SIMU: Zlatá brána do kampusu MU

Novinky a aktuality

FAST Job Day

Novinky a aktuality

ČOV Radostice: dokončeno založení objektu

Novinky a aktuality

SIMU: Stavební práce pokračují

Novinky a aktuality

IDPS na jachtě

Novinky a aktuality

VMO Tomkovo náměstí v médiích

Novinky a aktuality

VUT v Brně slaví 120 let

Novinky a aktuality

Splašková kanalizace Budkovice a Řeznovice-Hrubšice

Novinky a aktuality

Drnovické jablkobraní

Novinky a aktuality

SIMU: 850 tun oceli tvoří bránu do Univerzitního kampusu

Novinky a aktuality

Sanace poruch Husovického tunelu

Novinky a aktuality

Hrubá stavba SIMU téměř hotova

Novinky a aktuality

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice

Novinky a aktuality

Intenzifikace ČOV Radostice

Novinky a aktuality

Kanalizace Budkovice, Řeznovice - Hrubšice

Novinky a aktuality

IDPS má svůj Facebook, sledujte nás!

Novinky a aktuality

SIMU: Dokončeno třetí nadzemní podlaží

Novinky a aktuality

IDPS podepsala smlouvu s Městem Ivančice na opravu dešťových kanalizací

Novinky a aktuality

Společnost IDPS s.r.o. uzavřela Smlouvy o dílo na další investici Města Ivančice - Oprava stávajících dešťových kanalizací v Budkovicích a Řeznovicích+Hrubšicích. Předpoklad zahájení prací 05/2019.

Kanalizace Budkovice, Řeznovice - Hrubšice

Novinky a aktuality

Splašková kanalizace Budkovice - pokračujeme s výstavbou kanalizačních stok a přípojek v místních komunikacích. Zahájili jsme práce na hlavní stoce A v krajské komunikaci.

Kanalizace Budkovice, Řeznovice - Hrubšice

Novinky a aktuality

I přes zvýšenou hladinu řeky Jihlavy se nám podařilo provést výkop ve složitých základových poměrech (zvodnělé štěrkopískové podloží v těsné blízkosti řeky) a osazení ČS 01 v Řeznovicích. 

IDPS hrdým partnerem Městského divadla

Novinky a aktuality

Společnost IDPS s.r.o. se stala hrdým partnerem Městského divadla v Brně a zařadila se tak po bok dalších partnerů, kteří se podílejí na chodu této příspěvkové organizace.

FAST JOB DAY

Novinky a aktuality

V úterý dne 19. 2. 2019 se naše společnost zúčastní Dne pracovních příležitostí – FAST JOB DAY, kde se zástupci naší společnosti osobně setkají se studenty FAST VUT. Těšíme se na osobní setkání s našimi potencionálními kolegy či kolegyněmi.

NAŠE SLUŽBY