07.04.2022

Na projektu „Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší“ aktuálně probíhá zřízení nových dešťových i splaškových stok na ulicích Olší, Vřesová a Franzova. Stoky budou sloužit k odkanalizování přilehlých nemovitostí a odvedení povrchových vod z komunikací. Součástí realizace bude také zajištění kanalizačních přípojek pro stávající nemovitosti.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY