• Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Odkanalizování místní části města Ivančice - Budkovice
  • Cena díla: 37,9 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 09/2018 – 12/2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s. + POHL cz, a.s.
 
  • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Odkanalizování místní části města Ivančice - Budkovice
  • Cena díla: 37,9 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 09/2018 – 12/2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s. + POHL cz, a.s.

Společnost IDPS s.r.o. realizovala v období 9/2018 – 12/2020 výstavbu nové splaškové kanalizace v obci Budkovice na Ivančicku. Díky tomuto projektu mohou občané Budkovic napojit své nemovitosti na splaškovou kanalizaci a původní jednotnou kanalizaci, jejíž rekonstrukci jsme v Budkovicích taktéž realizovali, využívat pouze pro odvod dešťové vody. Součástí projektu byla také výstavba výtlačného řadu, který odvádí veškeré splaškové vody z Budkovic do Alexovic (m. č. Ivančic), odkud následně putují přes stávající splaškovou kanalizaci do čistírny odpadních vod přímo v Ivančicích. Při výstavbě výtlačného řadu bylo využito metody řízeného pluhování – dle předem daných výškových a prostorových souřadnic GPS.

NAŠE SLUŽBY