• Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Odkanalizování místních částí města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice
  • Cena díla: 62,4 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 06/2018 – 12/2020
  • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s.
 
  • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Odkanalizování místních částí města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice
  • Cena díla: 62,4 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 06/2018 – 12/2020
  • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s.

Společnost IDPS s.r.o. realizovala v období 6/2018 – 12/2020 výstavbu nové splaškové kanalizace v obci Hrubšice na Ivančicku. Díky tomuto projektu mohou občané Hrubšic napojit své nemovitosti na splaškovou kanalizaci a původní jednotnou kanalizaci, jejíž rekonstrukci jsme v Hrubšicích taktéž realizovali, využívat pouze pro odvod dešťové vody. Součástí projektu byla také výstavba výtlačného řadu, který odvádí veškeré splaškové vody z Hrubšic a Řeznovic do Letkovic (m. č. Ivančic), odkud následně putují přes stávající splaškovou kanalizaci do čistírny odpadních vod přímo v Ivančicích. Při výstavbě výtlačného řadu bylo využito metody řízeného pluhování – dle předem daných výškových a prostorových souřadnic GPS.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY