• Investor VTP Brno, a.s. a Jihomoravský kraj
  • Cena díla: 535 mil. Kč
  • Termín realizace: 2013 - 2014
  • Účel stavby: Stavba je složena ze dvou vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů lokalizovaných v kampusu VUT v Brně. Primárně jsou objekty určené pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo start-up projekty. Realizační tým vedl Petr Jureček a za technickou přípravu projektu odpovídal Lukáš Krček.
 
  • Investor VTP Brno, a.s. a Jihomoravský kraj
  • Cena díla: 535 mil. Kč
  • Termín realizace: 2013 - 2014
  • Účel stavby: Stavba je složena ze dvou vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů lokalizovaných v kampusu VUT v Brně. Primárně jsou objekty určené pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo start-up projekty. Realizační tým vedl Petr Jureček a za technickou přípravu projektu odpovídal Lukáš Krček.

NAŠE SLUŽBY