• Investor Statutární město Brno, Dominikánské nám.196/1, 602 00 Brno
  • Název projektu Brno, Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
  • Cena díla: 70 mil. Kč
  • Termín realizace: 2016 - 2017
  • Účel stavby: Z důvodu zkapacitnění a nutnosti rekonstrukce páteřního kanalizačního sběrače byla realizována mj. rekonstrukce kanalizace pomocí ražby štoly prováděné hornickým způsobem, realizace těžních šachet, bezvýkopové provedení kanalizačních přípojek pomocí ražených štol. V pozici závodního stavební práce řídil Petr Foler a za technickou přípravu projektu odpovídal Jaroslav Kyselka.
 
  • Investor Statutární město Brno, Dominikánské nám.196/1, 602 00 Brno
  • Název projektu Brno, Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
  • Cena díla: 70 mil. Kč
  • Termín realizace: 2016 - 2017
  • Účel stavby: Z důvodu zkapacitnění a nutnosti rekonstrukce páteřního kanalizačního sběrače byla realizována mj. rekonstrukce kanalizace pomocí ražby štoly prováděné hornickým způsobem, realizace těžních šachet, bezvýkopové provedení kanalizačních přípojek pomocí ražených štol. V pozici závodního stavební práce řídil Petr Foler a za technickou přípravu projektu odpovídal Jaroslav Kyselka.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY