• Investor Biology Park Brno a.s.
  • Cena díla: 342 mil. Kč
  • Termín realizace: 2014 - 2015
  • Účel stavby: Biology Park Brno je nově vybudovaný vědeckotechnický park v Brně s orientací na biotechnologie a biomedicínu. Základním smyslem tohoto projektu je podpora konkurenceschopnosti a přenosu výsledků výzkumu a vývoje v oblasti biomedicínských a biotechnologických aplikací na trh, s důrazem na podněcování transferu znalostí a technologií mezi vysokoškolskými institucemi a podnikatelskými subjekty. Novostavba je tvořena čtyřmi nadzemními a jednom podzemním podlaží s celkovou zastavěnou plochou 2 200 m2 a podlažní plochou objektu 6 530 m2. Vedoucím projektu byl Petr Jureček a vlastní dodávky na stavbě koordinoval Martin Štipčák v pozici hlavního stavbyvedoucího.
 
  • Investor Biology Park Brno a.s.
  • Cena díla: 342 mil. Kč
  • Termín realizace: 2014 - 2015
  • Účel stavby: Biology Park Brno je nově vybudovaný vědeckotechnický park v Brně s orientací na biotechnologie a biomedicínu. Základním smyslem tohoto projektu je podpora konkurenceschopnosti a přenosu výsledků výzkumu a vývoje v oblasti biomedicínských a biotechnologických aplikací na trh, s důrazem na podněcování transferu znalostí a technologií mezi vysokoškolskými institucemi a podnikatelskými subjekty. Novostavba je tvořena čtyřmi nadzemními a jednom podzemním podlaží s celkovou zastavěnou plochou 2 200 m2 a podlažní plochou objektu 6 530 m2. Vedoucím projektu byl Petr Jureček a vlastní dodávky na stavbě koordinoval Martin Štipčák v pozici hlavního stavbyvedoucího.

NAŠE SLUŽBY