13. 9. 2019

Na akci Komplexního simulačního centra jsme nedávno dokončili železobetonovou část objektu. Uvnitř železobetonové části pak od spodních pater pilně probíhají vyzdívky vnitřních stěn z keramických tvárnic a montáž sádrokartonových příček. Zároveň s tím jsme zahájili provádění rozvodů zdravotně technických instalací a vedení elektro silnoproudu a slaboproudu.

Železobetonová část objektu se již také zahalila do fasádního lešení, ze kterého dělníci montují obvodový plášť budovy.

Nadále pak probíhá montáž složité ocelové konstrukce, kvůli které musel být uzavřen provoz na ulici Kamenice pro veřejnou dopravu. Vjezd do nemocnice z ulice Kamenice je však dále možný. Jen průjezd přímo pod stavbou, který je zajištěn průjezdovým tunelem, je z bezpečnostních důvodů povolen pouze vozům záchranné služby, vězeňské služby, policie a MHD. Díky tomu jsme mohli propojit severní ocelovou část objektu s tou jižní železobetonovou a nyní stavba dostává svůj finální tvar.

Čeká nás ještě spousta náročné práce, na jejímž konci bude objekt tvořící vstupní bránu do Univerzitního kampusu v Bohunicích z jeho východní části.

NAŠE SLUŽBY