14. 1. 2020

Objekt SIMU je již po dokončení hydroizolace střešního pláště, vyzdívek a části obvodového pláště chráněn proti nepříznivým klimatickým vlivům. Vzhledem k zimnímu období jsem zahájili provizorní temperování, aby uvnitř objektu mohl probíhat čilý pracovní ruch při provádění podlahových konstrukcí, sádrokartonových konstrukcí a podhledů, instalací elektro silnoproudu a slaboproudu, ZTI, ÚT a VZT. Nadále také probíhají práce na obvodovém plášti. Do konce stavby nám už zbývá necelých 6 měsíců. Výsledkem bude moderní objekt, který si klade za cíl inovaci výuky lékařských programů Masarykovy univerzity a zároveň tvoří významný architektonický prvek vstupní brány do areálu Univerzitního kampusu Bohunice z jeho východní části.

NAŠE SLUŽBY