V současné době probíhají na stavbě Komplexního simulačního centra MU intenzivní práce na monolitických konstrukcích posledních dvou pater celkem 7 patrové budovy. Betonáží stropu nad třetím nadzemním podlažím byl splněn další postupový milník.

Zároveň s realizací železobetonové konstrukce hlavního objektu probíhá montáž ocelové konstrukce přemostění ul. Kamenice. Zhruba za 2,5 měsíce bude most nad ulicí Kamenice proveden, a tím bude jižní a severní část objektu propojena. Objekt tím získá základ svého budoucího tvaru. Čeká nás ještě spousta náročné práce, na jejímž konci bude objekt tvořící vstupní bránu do Univerzitního kampusu v Bohunicích.

NAŠE SLUŽBY