19. 9. 2019

V září 2019 byl splněn významný milník výstavby Simulačního pracoviště LF MU (SIMU), a to dokončení ocelové 850 tun vážící konstrukce tvořící bránu do Univerzitního kampusu.

Celá ocelová konstrukce je tvořena třemi hlavními plošinami (úrovně +7,600, +11,700, +15,700) s vnitřním atriem, které jsou vynášeny čtyřmi podélnými příhradovými nosníky. Ty jsou provedeny na výšku dvou podlaží. Příhradové nosníky jsou na jižní straně uloženy podélně posuvně na atypická elastomerová ložiska, ta jsou uložena na krátkých konzolách železobetonového skeletu objektu SIMU. Na severní straně jsou příhradové nosníky podepřeny podnoží. Ta je vytvořena dvěma řadami sloupů, které jsou propojeny dvěma plošinami (úrovně +3,200,-1,200). V tubusu podnože je vedena výtahová šachta se schodištěm. Hlavní plošiny pak přesahují jeden modul přes podnož jako převislý konec.

Společnost IDPS s.r.o. je generálním dodavatelem Komplexního simulačního centra, jehož dokončení se očekává v červnu 2020.

NAŠE SLUŽBY