21.10.2021

Společnost IDPS s.r.o. dokončila v srpnu 2020 výstavbu Komplexního simulačního centra MU II. SIMU je v českých podmínkách unikátní výukové pracoviště, ve kterém probíhá praktická výuka studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tato nová budova poskytuje podmínky pro zařazení široké škály moderních edukačních prvků do výuky.

Dne 20.10.2021 byly v reprezentativních prostorách Fakulty stavební VUT v Brně slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2020 a projekt Komplexní simulační centrum MU II, Brno získal 1. místo v kategorii stavby občanské vybavenosti a stal se tak Stavbou Jihomoravského kraje roku 2020.


NAŠE SLUŽBY