• Investor: Masarykova univerzita
  • Název projektu: Komplexní simulační centrum MU II
  • Cena díla: 562 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 07/2018 – 06/2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
 
  • Investor: Masarykova univerzita
  • Název projektu: Komplexní simulační centrum MU II
  • Cena díla: 562 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 07/2018 – 06/2020
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.

Společnost IDPS s.r.o. je generálním dodavatelem stavby v projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+.

Projekt bude realizován v letech 2017–2022 napříč celou univerzitou a budou do něj zapojeny téměř všechny fakulty.

Simulační pracoviště LF MU (SIMU) je stěžejní částí projektu, které bude vybudováno v Univerzitním kampusu Brno. SIMU bude v českých podmínkách unikátní výukové pracoviště, ve kterém bude probíhat praktická výuka studentů Lékařské fakulty. Tato nová sedmipodlažní budova poskytne podmínky pro zařazení široké škály moderních edukačních prvků do výuky.

Projekt SIMU+ obsahuje i aktivity zaměřené na inovaci výuky dalších studijních programů MU. Realizací projektu dojde k pořízení nezbytného přístrojového a materiálního vybavení, které bude výraznou měrou přispívat ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti na MU. Aktivity projektu v neposlední řadě směřují i na podporu osob se specifickými potřebami.

Vybudování Simulační centra je spolufinancováno z Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

NAŠE SLUŽBY